ökad Coronasmittspridning

Styrelsen har pga ökad Coronasmittspridning och ’hårdare’ restriktioner beslutat att tillsvidare;
· Ställa in all kursverksamhet.
· Vi avstår från att bjuda in till ledarledd verksamhet i simhallen.

Mikaela (anläggningschef Medley Sollentuna) bekräftar den information som finns på Medley's web-sida och vi har våra pooltider som vanligt tills annat sägs.

Styrelsen rekommenderar att följa de riktlinjer som ges av FHM, andra myndigheter, SSDF och Medley.

Kommentera gärna: