loading...

Vi utbildar fridykare och apParatdykare inom både PADI och CMAS

Fridykning

Vi håller både nybörjarkurser och fortsättningskurser inom fridykning.

ApParatdykning

Vi utbildar inom PADI och CMAS, och kör både nybörjarkurser och fortsättningskurser.

utflykter

Vi arrangerar regelbundet utflykter till olika dykmål runt om stockholm, samt ibland resor till västkusten eller Egypten. Utflykter annonseras på vår facebookgrupp. Vi ses också och tränar fensim och övar dykfärdigheter i simhallen.
 

2020 > 11

Styrelsen har pga ökad Coronasmittspridning och ’hårdare’ restriktioner beslutat att tillsvidare;
· Ställa in all kursverksamhet.
· Vi avstår från att bjuda in till ledarledd verksamhet i simhallen.

Mikaela (anläggningschef Medley Sollentuna) bekräftar den information som finns på Medley's web-sida och vi har våra pooltider som vanligt tills annat sägs.

Styrelsen rekommenderar att följa de riktlinjer som ges av FHM, andra myndigheter, SSDF och Medley.

Läs hela inlägget »